Arkistot kuukausittain: huhtikuu 2013

Kansainvälinen kesäleiri 2013

Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö järjesti kansainvälisen kesäleirin elokuussa 2013. Leirille osallistui 12 lasta ja nuorta Virosta ja Suomesta. Ohjelmassa oli mm. sirkustelua, musiikkia, kuvataidetta ja liikuntaa. Ensi vuonna on tarkoitus järjestää uusi leiri. Seuraa ilmoitteluamme! Yhteyshenkilö suunnittelija Sanna Luoma

Julkaistu kohteessa Ajankohtaista

Miten työkykyä arvioidaan käytännössä – menetelmäkoulutukset (IMBA ja Melba)

On erittäin tärkeätä tukea jokaisen ihmisen mahdollisuutta osallistua ja jaksaa työelämässä mahdollisimman pitkään. Jotta työn ja ihmisen hyvä kohtaaminen onnistuu, tarvitsemme välineitä työelämän edellyttämien erilaisten taitojen ja työn vaativuuden tarkasteluun. Tarvitsemme välineitä, joilla voimme yhdistää eri ammattilaisten osaamisen. Työkyvyn arviointimenetelmän

Julkaistu kohteessa Ajankohtaista

Toiminnallinen työkyky ja sen arviointi työvalmennuksessa

Kohderyhmä Työnantajat ja työyhteisöt, työllistämisen ammattilaiset, työhönvalmentajat, ammatillisen oppilaitoksen ohjaajat, opinto-ohjaajat, opettajat, työterveyshuollon henkilöstö, työyhteisön ja työhyvinvoinnin kehittäjät, monimuotoisen kuntoutuksen ammattilaiset ja muut asiasta kiinnostuneet. Sisältö Koulutus sisältää yhden päivän aikana (7 t) kolme luentoteemaa: 1. Arvioiminen ja arviointimenetelmät, 2. 

Julkaistu kohteessa Ajankohtaista

Vammaisen nuoren itsenäinen asuminen

Kohderyhmä Vammaispalvelun sosiaalityöntekijät, opinto-ohjaajat, kuntoutusohjaajat, perheet, joissa vammainen nuori, muut asiasta kiinnostuneet Sisältö Peruskoulun päättämisestä muodostuu nuorelle usein käännekohta, jossa monet asiat on ratkaistava ja järjestettävä uudella tavalla. Nuoren odotetaan hankkivan ammatin, asunnon ja laajentavan elinpiiriään lapsuudenkodin ulkopuolelle. Kun nuori

Julkaistu kohteessa Ajankohtaista