Arkistot kuukausittain: syyskuu 2014

Linnanmäen huvipuisto edelläkävijä vammaisten ja osatyökykyisten nuorten työllistämisessä

Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiön (Vamlas) Ratko-projekti toteutti tänä kesänä Linnanmäen kanssa kesätyöprojektin, jossa Linnanmäki työllisti kesätöihin 10 nuorta. Nuoret olivat erityisammattioppilaitoksen opiskelijoita tai jo valmistuneita ammattiin. Mukana olivat pääkaupunkiseudun erityisammattioppilaitokset ja Helsingin kaupungin tuetun työllistymisen yksikkö. Linnanmäki on saanut

Julkaistu kohteessa Arkistossa

Vamlas ja Kuntoutussäätiö kehittävät maahanmuuttajataustaisen vammaisen lapsen ja hänen perheensä palveluita

Maahanmuuttajaperhe, jossa on vammainen lapsi, on monella tavalla marginaalissa. Suomalainen yhteiskunta pyrkii edistämään perheiden kotoutumista erilaisin palveluin ja tukitoimin, mutta palvelut ovat hajallaan, jakaantuneet usealle sektorille ja niiden saatavuus vaihtelee kunnittain. Perheille oma kotoutumisneuvoja ja vertaistukea Vammaisten lasten ja nuorten

Julkaistu kohteessa Arkistossa