Apurahat

Print Friendly

Vamlas jakaa vuosittain tukea ja apurahoja alle 30-vuotiaille vammaisille tai pitkäaikaissairaille lapsille ja nuorille. 

Vamlasin apurahalla tuetaan vammaisen tai pitkäaikaissairaan lapsen tai nuoren yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja itsenäistymistä, taide-, liikunta- tai muita harrastuksia, opiskelua, työnsaantimahdollisuuksia sekä näihin liittyviä apuvälineitä. Lisäksi tuetaan vammaisten nuorten kansainvälistymistä.

Vuonna 2015 Vamlas jakoi tukea ja apurahoja säätiön omakatteisista rahastoista 11 030 euroa vammaisille lapsille ja nuorille erilaisiin harrastuksiin, opintoihin ja apuvälineisiin. Lisäksi säätiö jakoi 6704 euroa vammaisten opiskelijoiden stipendeihin ja ulkomailla suoritettaviin opintoihin sekä yhteistyöhön Heurekan tiedekeskussäätiön kanssa. Vamlas vie joka vuosi 1-2 erityisopetuksen piiriin kuuluvaa pääkaupunkiseudun koululuokkaa Heurekaan.

Yleisenä periaatteena on, ettei apurahoja myönnetä sellaisiin tarkoituksiin tai välineisiin, jotka kuuluvat yhteiskunnallisen rahoituksen tai palvelujärjestelmien piiriin. Ensisijaisesti apuraha myönnetään yksittäisille henkilöille.  Joissain tapauksissa apuraha voidaan myöntää joukkueen tai ryhmän jäsenille tukemaan esimerkiksi osallistumista kilpailuun tai opintomatkaan.

Apurahoja ei kuitenkaan myönnetä toisten järjestöjen tai yritysten toiminnan tukemiseen eikä oppilaitosten toimintaan. Sen sijaan Vamlas jakaa joka kevät stipendejä vammaisille lapsille ja nuorille.

Samalle henkilölle apuraha voidaan myöntää pääsääntöisesti vain kerran.

Tuen ja apurahojen kohteet päättää säätiön hallitus sen nimittämän apurahatoimikunnan esityksestä. Apurahatoimikuntaan kuuluu toiminnanjohtajan lisäksi kaksi asiantuntijaa ja se kokoontuu kahdesti vuodessa.

Apurahoja haetaan lomakkeella, joka lähetetään Vamlasiin. Tutustu huolella ohjeisiin.

Kevään apurahojen hakuaika päättyy 2.5.2017 ja syksyn 2.11.2017.

Lisätietoja toimistosihteeriltä, puh. +358 9 682 95311
Hakijan ohje
Apurahahakemus 2017
Tutustu apurahasääntöihin