Karoliina Ahosesta Vamlasin kehittämispäällikkö

Print Friendly

Karoliina Ahonen on aloittanut Vamlasin kehittämispäällikkönä lokakuun alussa. Hän tulee Vamlasiin Mielenterveyden keskusliitosta, jossa hän työskenteli työ- ja koulutusvalmennuspäällikkönä.

Karoliina Ahonen kuva

Vamlasin nykyinen kehittämispäällikkö Marja Nevalainen jää eläkkeelle tammikuussa 2017, joten työhön perehtymiseen ja vastuun siirtämiseen on hyvin aikaa. Ahonen lähtee uuteen tehtävään innostuneena mutta oppivalla ja nöyrällä asenteella.

”Olen tehnyt koko työurani kolmannella sektorilla. Aloitin Kuntoutussäätiössä työhönvalmennuksen parissa, sen jälkeen olen ollut seitsemän vuotta Mielenterveyden keskusliitossa. Viimeiset kolme vuotta olen vastannut kaikista työelämäosallisuuteen liittyvistä toimista työ- ja koulutusvalmennuspäällikkönä”, Ahonen kertoo.

Ahonen kertoo erikoisaloikseen työllisyysasiat, mielenterveyden ja järjestötyön. Vammaisalan toiminnassa häneen vetoaa mielenterveystyöstä poikkeava ponteva yhteiskunnallinen vaikuttaminen, jossa huomio on onnistuttu kääntämään yksilön haasteista yhteiskunnan kyvyttömyyteen kohdata erilaisuutta. Hän haluaa uudessa tehtävässään verkostoitua vammaisalan toimijoiden kanssa ja löytää niitä asioita, joihin olisi tärkeää yhdessä tarttua. Yksi näistä on aito inkluusio.

”Mielenterveys- ja vammaissektorilla tehdään aika paljon työtä omissa järjestöpiireissä. Ihmiset ovat itsekin eriytyneet omiksi porukoikseen. Yhteistyön keinoin voitaisiin luoda aitoa inkluusiota, saataisiin sekoitettua porukkaa, jonka yhteinen tekijä olisikin joku yhteinen intressi eikä vamma”, visioi Ahonen.

Ahosen opintotausta on sosiaalietiikassa teologisessa tiedekunnassa. Käytännön työn kautta yhteiskunnalliset kysymykset alkoivat kiinnostaa yhä enemmän, ja vuosi sitten Ahonen aloitti sosiaalietiikan alalta väitöskirjan, jossa hän tutkii mielenterveyskuntoutujan yhteiskunnalliseen asemaan vaikuttavia mekanismeja. Hän kertoo olevansa idealisti, jolle yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja oikeudenmukaisuuden tavoittelu on tärkeää.

”Vaikuttamistyön merkitys korostuu, kun meillä on suuret rakenneuudistukset menossa. Järjestöjen rooli on pitää esillä heikommassa asemassa olevien ääntä. Järjestötyössä on tärkeää myös avoin kehittäminen, kerrotaan mitä tehdään kenenkin kanssa, jotta kaikilla on mahdollisuus kommentoida ja osallistua.”

Ahosen järjestö- ja yhdistysaktiivisuus ulottuu myös harrastuspuolelle. Hän on mukana mm. koulutetut kokemusasiantuntijat KoKoA ry:n hallituksessa.

”Tykkään siitä, että se on aitoa kansalaisvaikuttamistoimintaa”.

Twitter on Ahoselle tärkeä vaikuttamiskanava ja tietolähde, jonka avulla hän pysyttelee perillä siitä, mitä alalla tapahtuu. Hänen ajatuksiaan voi seurata Twitterissä osoitteessa @KaroliinaAhonen ja hän aikoo aktivoitua myös Vamlasin twiittaajana.

Sari Pohjola

Julkaistu kohteessa Ajankohtaista