IMBA ja Melba-työkyvyn arviointimenetelmän koulutukset

Print Friendly

Työkyvyn arviointimenetelmä (IMBA/Melba) on työkalu, jonka avulla voidaan tarkastella työelämän erilaisia vaativuustekijöitä ja suhteuttaa ne henkilön taitoihin. Työkyvyn arviointimenetelmän koulutus tarjoaa valmiudet käyttää ja soveltaa arviointimenetelmää omassa työssä.

Tulevat IMBA- ja Melba -koulutukset

Melba logo

Melba-koulutus syksyllä

Syksyllä 2017 järjestetään kaksipäiväinen Melba -koulutus 6.9 ja 5.10 SOSTE:n tiloissa.
Ilmoittautuminen 31.8 mennessä:
http://www.vamlas.fi/tapahtuma/melba-tyokyvyn-arviointimenetelman-koulutus/

Melba -koulutuksia järjestetään myös tilauksesta.
Melba-koulutusesite (pdf)Imba logo

IMBA-koulutus syksyllä

Syksyllä 2017 järjestetään IMBA -koulutus 13.9 ja 12.10 SOSTE:n tiloissa.
Ilmoittaudu koulutukseen 7.9 mennessä:
http://www.vamlas.fi/tapahtuma/imba-tyokyvyn-arviointimenetelman-koulutus/

IMBA-koulutuksia järjestetään myös tilauksesta.
IMBA koulutusesite (pdf)

 

Miten työkykyä arvioidaan käytännössä?

IMBA ja Melba soveltuu

  • työtehtävien vaativuuden ja kuormittavuuden arviointiin
  • henkilön taitojen ja toimintavalmiuksien arviointiin
  • työtehtävien vaativuuden ja henkilön taitojen vertailuun
  • moniammatilliseen yhteistyöhön
  • itsearviointiin
  • asiakkaan ja ammattilaisen kommunikointiin
  • henkilöstön valitsemiseen ja sijoitteluun
  • työpaikan ja työtehtävän muunteluun ja järjestelyihin
  • Käytännön kokemuksia työyhteisön valmennuksesta

Miten löytää yhteisöstä sopivat työtehtävät pitkältä sairaslomalta palaavalle, vammaiselle tai osatyökykyiselle työntekijälle? Millaisia töitä tarjota osatyökykyiselle henkilölle? Ratko- Työyhteisövalmennus-casen avulla kerromme, kuinka olemme ratkaisseet näitä kysymyksiä IMBA/Melba-arviointivälineiden avulla. Annamme myös vinkkejä siitä, kuinka työyhteisö osallistetaan ja valmistellaan osatyökykyisen työntekijän kohtaamiseen.

Video: IMBA ja Melba väline työn ja ihmisen kohtaamiseen, mainos

IMBA ja Melba väline työn ja ihmisen kohtaamiseen, mainos

 

Video: IMBA ja Melba väline työn ja ihmisen kohtaamiseen, esittely

IMBA ja Melba väline työn ja ihmisen kohtaamiseen, esittely

Kysy koulutuksista:

pauli.leinonen(at)vamlas.fi, puh. +358 44 734 5845
minna.tarvainen(at)vamlas.fi, puh. +358 44 500 6860

Lisätietoa IMBA ja Melba -menetelmien käytöstä

  • Melba- ja IMBA -menetelmiä hyödynnettiin Vamlasin RATKO-hankkeessa Linnanmäen kesätyöntekijöiden rekrytoinnissa kesällä 2014. Lue lisää RATKOsta. 

Tutkimuksessa pohditaan, liittyykö intuition ohjaamaan arviointiin systemaattisen arviointivirheen riski: arvioidaanko työtehtävät (mututuntumalla) liian vaativiksi asiakkaiden taitojen ja toimintavalmiuksien suhteen? Melba- ja IMBA käyttökoulutus lisää työkyvyn arvioinnin luotettavuutta: tutkimuksessa arvioitsijayksimielisyys kasvoi systemaattisesti sekä työn vaativuuden että yksilöllisen osaamisen arvioimisessa. Arvioitsijayksimielisyyden kasvu näyttäisi vaikuttavan ammattilaisten johtopäätöksiin erityisesti työn vaativuustekijöiden arvioinnissa.

Syrjänen, S. (2014). IMBA menetelmän käyttökoulutuksen vaikutus työkyvyn arvioinnin yhdenmukaisuuteen moniammatillisessa yhteistyöverkostossa. Pro gradu -tutkielma Helsingin Yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos, Psykologia

Menneet tapahtumat ja koulutukset

Linkki menneisiin tapahtumiin ja koulutuksiin löytyy Ajankohtaiset-sivulta.