Kysely vammais- ja erityislapsiperheille kuntoutuksen järjestämisestä SOTE:ssa

Print Friendly

Vamlas selvittää vammais- ja erityislapsiperheiden näkemyksiä kuntoutuksen ja muiden palvelujen järjestämisestä sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksessa.

Lapsi ja perhepalveluiden (LAPE) muutosohjelma on yksi hallituksen kärkihankkeista. Siinä suunnitellaan ja ohjeistetaan kuinka tulevaisuuden lasten ja perheiden palvelut järjestettäisiin. Hanke on parhaillaan käynnissä ja useissa seminaareissa ja työpajoissa pohditaan uusia mallinnuksia ja palveluiden kehittämistä ja sijoittumista.

Maakuntakohtaisille kehittämishankkeille on annettu ohjeistus suunnitella kaikkien lasten ja perheiden peruspalvelut toteutettaviksi koordinoidusti perhekeskuksissa. Nämä olisivat matalan kynnyksen palveluita, jotka olisivat mahdollisimman lähellä perheitä ja joissa painopisteenä olisi ennaltaehkäisy. Näin ollen myös vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien lasten ja heidän perheittensä tulisi saada peruspalvelut perhekeskuksista.

Vamlas haluaa kartoittaa mitä palveluita ja kuntoutusta teidän perheenne käyttää tai tarvitsee ja miten teidän mielestänne ne tulisi jatkossa toteuttaa. Tämän kyselyn tuloksia Vamlas käyttää vaikuttamistyössä Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman eri työryhmissä, siksi vastauksenne on todella tärkeä. Odotamme vastauksianne 30.11.2016 mennessä.

Lisätietoja: Projektikoordinaattori Tarja Keltto, p. 044 7310749. tarja.keltto(at)vamlas.fi

https://www.webropolsurveys.com/S/B0566C67DF32FB3D.par

Julkaistu kohteessa Ajankohtaista