Aiempia projekteja

Print Friendly

PAKU – Palvelut ja kuntoutus osaksi arkea (2015 – 2016)

Vamlasin ja VLK ry:n yhteisen, omarahoitteisen PAKU-selvityshankkeen tavoitteena oli kerätä kolmelta maantieteelliseltä alueelta (Kainuu, Keski-Suomi ja Varsinais-Suomi/Turku) hyviä käytäntöjä kuntoutuksen ja muiden palvelujen koordinoimisesta. Samalla koottiin kehittämistarpeita jatkotyöskentelyä varten. Lisätietoa hankkeen tuloksista.

Lisätietoja:
Projektikoordinaattori Tarja Keltto +358 44 731 0749
tarja.keltto(at)vamlas.fi

Ratko (2012 – 2016)

Ratko-hankkeessa kehitettiin malli työn muotoiluun ja ratkaisukeskeiseen työyhteisövalmennukseen. Hankkeessa mm. koulutettiin työllistymisen ammattilaisia, edistettiin työyhteisöjen monimuotoistumista ja luotiin uusia tehtävänkuvia. Hankkeen tuloksena syntyi myös ratko.fi-verkkopalvelu, jossa on työn muotoilun työkaluja ja tietoa monimuotoisuuden johtamisesta. Hanketta rahoitti Raha-automaattiyhdistys. Lisätietoa Ratko-hankkeesta

Lisätietoja:
Hankesuunnittelija Minna Tarvainen + 358 44 500 6860
minna.tarvainen(at)vamlas.fi

ETU (2013 – 2016)

ETU-hanke keskittyi maahanmuuttajataustaisen vammaisen lapsen ja hänen perheensä kotoutumisen tukemiseen. Hankkeen tulokset on tiivistetty kunta- ja järjestötoimijoille tarkoitettuihin viiteen suositukseen siitä, kuinka auttaa maahanmuuttajataustaista perhettä, jolla on vammainen tai erityistä tukea tarvitseva lapsi kotoutumaan Suomeen.

1) Siirtyminen perhekeskeiseen ja kokonaisvaltaiseen työskentelytapaan huomioiden kuitenkin asiakkaan yksilöllisyys
2) Huomion kiinnittäminen vuorovaikutukseen ja sen vastuullisuuteen sekä vaikuttavuuteen.
3) Osallisuuden ja toimijuuden vahvistaminen yksilö-ja yhteisötasolla.
4) Kiinnitettävä erityistä huomiota työn ja asiakkaiden toimintaympäristöjen tasa-arvoisuuteen ja syrjimättömyyteen.
5) Kolmannen sektorin hyödyntäminen resurssina ja mahdollisuutena

Erilainen, mutta niin samanlainen (2014 – 2015)

Erilainen mutta niin samanlainen -yhdenvertaisuuskasvatushankkeessa hyödynnettiin sarjakuvaa toiminnallisena menetelmänä. Hankkeessa vammaiset nuoret järjestivät sarjakuvapajoja kouluissa.

Hankkeen tarkoituksena oli lisätä tietoisuutta vammaisuudesta ja vähentää vammaisiin ihmisiin kohdistuvia ennakkoluuloja. Sarjakuvan avulla lapset ja nuoret voivat kertoa mielipiteitään ja käsitellä omia ennakkoluulojaan. Hankkeen lähtökohtana ovat nuorten omat ideat yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Parhaimpina keinoina asenteiden muokkaamiseen vammaiset nuoret pitävät tiedon lisäämistä ja henkilökohtaista kohtaamista. Hanketta rahoittajana toimi opetus- ja kulttuuriministeriö. Vamlasin yhteistyökumppanina projektissa toimi Maailman sarjakuvat -Världens serier ry.

Väkivaltatutkimus

Kuritusväkivalta vammaisia lapsia ja nuoria kohtaan -tutkimushankkeen (2011 – 2013) tavoitteena oli tuottaa uutta tietoa vammaisiin lapsiin, nuoriin sekä heidän perheisiinsä kohdistuvasta väkivallasta. Kerätyn tiedon avulla väkivaltaa voitaisiin tunnistaa ja ehkäistä, ja sitä ehkäiseviä palveluita voitaisiin kohdentaa nykyistä paremmin. Tutkimustulokset on julkaistu ja niitä voi tiedustella Vamlasista.

Lisätietoja päättyneistä hankkeista:
Kehittämispäällikkö Karoliina Ahonen
puh. +358 404552677
karoliina.ahonen(at)vamlas.fi