Säätiö

Print Friendly

Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö Vamlas auttaa vammaisia lapsia ja nuoria sekä heidän perheitään toimimaan yhteiskunnassa.

Vamlas nostaa vammaisten lasten ja heidän perheidensä ääntä esiin yhteiskunnallisessa keskustelussa sekä lisää tietoa heidän asemastaan ja oikeuksistaan. Vamlas tekee myös yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa, jotta vammaisille lapsille, nuorille ja heidän perheilleen tarkoitetut palvelut olisivat paremmin saavutettavissa ja paremmin kohdennettuja. Se tukee työllään lasten ja nuorten itsenäistymistä.

On tärkeää, että vammaiset lapset ja nuoret voivat elää yhdenvertaisina muiden kanssa,  ja pääsevät muiden ikäistensä lailla mukaan harrastuksiin, koulunkäyntiin, opiskeluun ja työelämään.  Vamlas tarjoaa asumispalveluja, koulutusta ja apurahoja tämän tukemiseksi.

Vuosikertomus 2016 

videolla (n. 4 min)

Vuosikertomus 2014

Vuosikertomus2013

Vuosikertomus 2012