Lahjoitukset

Print Friendly

Haluatko auttaa vammaisia lapsia ja nuoria? Onko sinulle tärkeää, että he pääsevät muiden lailla osalliseksi, osallistumaan yhteiseen toimintaan?

Voit antaa apuasi osoittamalla raha- tai muun lahjoituksen Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiölle.

Rahalahjoituksen teet pankkisiirtona tilille FI76 8000 1710 0924 21 (Danske Bank DABAFIHH), viitenumeroksi 2118.

Säätiö toteuttaa kerätyillä varoilla vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä vertaistukitoimintaa, leiritoimintaa, kuntoutuksen ja vapaa-ajan toimintaa  sekä taide- ja kulttuuritapahtumia. Lahjoitusvarat käytetään 100 -prosenttisesti lasten ja nuorten hyväksi, niistä vähennetään vain pankin ottama pieni käsittelykulu sekä lupamaksut. Lahjoitusvarat käytetään 31.12.2019 loppuun mennessä.

Voit halutessasi itse määritellä avustuskohteen. Lahjoitusvaroilla on vuonna 2015 toteutettu vammaisten nuorten ja työnantajien kohtaamisia, järjestetty leirejä sekä tuettu leireille ja matkoille osallistumista. Lisäksi on toteutettu Sarjis-pajoja, joissa vammaiset nuoret ovat toimineet ohjaajina.

Lämmin kiitos lahjoituksestasi. Tuot iloa monen ihmisen elämään!

Vamlas on sitoutunut noudattamaan keräystoiminnan eettisiä sääntöjä.
Keräyslupa voimassa 16.5.2016-31.12.2018. Lupa on voimassa koko Suomessa lukuunottamatta Ahvenanmaata.

Lupanumero: POL-2015-17412. Poliisihallituksen lupa on myönnetty 16.5.2016