lapsi-perhetyo

Lapsi- ja perhetyö

Toimimme vaikuttajana, kehittäjänä ja mahdollistajana vammaisten lasten ja heidän perheidensä asioissa.

Siellä missä muutkin

Vamlas haluaa tuoda vammaisten lasten ja perheiden näkökulman kaikkiin heitä koskeviin palveluihin. Vuonna 2018 vaikuttamisen painopiste on erityisesti LAPE-muutosohjelmassa ja rakenteilla olevissa perhekeskuksissa.

Valpas-hanke (2016-2018) kehittää saavutettavampaa toimintaympäristöä hankkeen piiriin kuuluvissa Perheentaloissa. Hanke tuo Perheentalo-yhteistyön kokemukset perhekeskusten käyttöön, jotta vammaisten ja erityislasten perheet huomioitaisiin jo niiden suunnitteluvaiheessa.

Vamlasin koordinoima YTRY-verkosto koostuu vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten vanhemmista ja heidän etujaan ajavista yhdistyksistä. YTRY toimii perheiden yhdenvertaisten palveluiden edistämiseksi mm. tuottamalla tietoa kohderyhmän tarpeista ja kouluttamalla alan toimijoita. Tutustu YTRYyn

Vapaa-aikaa yhdessä muiden kanssa

Vamlas myöntää kaksi kertaa vuodessa apurahoja, joiden avulla vammaiset lapset ja nuoret pääsevät osallistumaan harrastuksiin. Tutustu apurahoihin

Yhdessä kumppaneidemme kanssa järjestämme erilaisia tapahtumia vammaisten lasten ja heidän perheidensä elämää koskettavista aiheista. Tapahtumia on järjestetty mm. henkilökohtaisen avun järjestämisestä ja lasten harrastusmahdollisuuksista.

Säätiön lahjoitusvaroilla on järjestetty kesäleirejä vammaisille ja vammattomille lapsille yhdessä, esim. sisarus- ja kaverileirejä. Kesäleiri on järjestetty useimpina vuosina ja se on toteutettu Helsingissä päiväleirinä. Leiristä tiedotetaan keväisin tapahtumat-osiossa.

Kiikku vauvaperhetyön malli

Kiikku on Vamlasin RAY:n tuella (1993- 2006) kehittämä työmalli, jonka ”perustehtävänä on auttaa vauvaperheitä vuorovaikutukseen silloin kun perheen elämäntilanteeseen liittyy lapseen tai vanhempiin yhteydessä olevia varhaista vuorovaikutusta ja sen kautta kiintymyssuhteen kehittymistä hidastavia, häiritseviä tai ehkäiseviä tekijöitä.” (Korhonen & Sukula 2004).

Nämä tekijät voivat liittyä esimerkiksi syntyvän lapsen keskosuuteen, poikkeavaan kehitykseen, sairauteen tai vammaan. Toisaalta ne voivat liittyä vanhempien mielenterveys- tai päihdeongelmiin tai traumakokemuksiin, jotka uhkaavat siirtyä ylisukupolvikokemuksina lapselle.

Kiikku-vauvaperhetyöntekijöiden koulutus alkaa syksyllä 2018 Metropolia amk:ssa.

Lisää Kiikku-vauvaperhetyöstä:

Kiikku Kasvun tuki -portaalissa
THL Lastensuojelun käsikirja
HUS lastenneurologia