vamlas-mika

Vad är Vamlas?

Vamlas hjälper funktionshindrade barn, ungdomar och deras familjer att delta i samhället. Vamlas grundades år 1889 för att främja funktionshindrade barns och ungdomars utbildning och arbetsmöjligheter.

Vad gör vi?

Vamlas stöder barnens och deras familjers röst i samhällets debatt och ökar information om deras position och rättigheter. Vamlas samarbetar också med olika förbindelsegrupper för att funktionshindrade barns, ungdomars och deras familjers service skulle vara bättre riktat och bli bättre att uppnå. Med sitt arbete ska Vamlas stöda barnens och ungdomarnas självständighet.

Vamlas expert och utvecklare som jobbar med olika projekt, utbildning, påverkans och boendeservice. Studentbostäder och hjälp för funktionshindrade studerande finns på Drumsö och där samarbetar Vamlas med Helsingforsregionens studentbostadsstiftelse (HOAS).

Det är viktig att funktionshindrade barn och ungdomar kan leva lika som andra och att de kan delta i hobbyn, skolgång och arbetslivet så som alla andra sin ålder. Därför bjuder Vamlas på boendeservice och stipendium för att stöda funktionshindrade barns och ungdomars deltagande.

Sidan är under konstruktion och uppdateras inom kort!