hankkeet-yleista

Päättyneet hankkeet

Tutustu Vamlasin päättyneisiin hankkeisiin.

Hankkeistamme

Hankkeissa on mm. parannettu perheiden palveluja, edistetty nuorten työllistymistä ja opiskelua, selvitetty maahanmuuttajaperheiden vammaispalvelujen käyttöä ja edistetty yhdenvertaisuutta sarjakuvien avulla.

Päättyneet hankkeet

ORA-hanke (2015-2017)

HAMKin ja Vamlasin yhteistyössä toteuttaman Osaaminen ratkaisee -hankkeen tavoitteena oli Hämeen ammattikorkeakoulun erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden opiskelun yhdenvertaisuuden, saavutettavuuden ja esteettömyyden sekä työllistymisen edistäminen.

ORA-hankkeen kuvaus

RATKO-hanke (2012-2016)

RATKO-hankkeessa kehitettiin työyhteisölähtöistä valmennusmallia ja työn muotoilua.

RATKO-hankkeen kuvaus

Tutustu hankkeessa luotuihin työn muotoilun RATKO-työkaluihin: www.ratko.fi

PAKU (2015-2016)

Vamlasin ja Vajaaliikkeisten kunto ry:n omarahoitteisessa selvityshankkeessa kartoitettiin, millaisia paikallisia ratkaisuja kolmella eri alueella oli tehty vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien lasten, nuorten ja heidän perheidensä kuntoutuksen ja palvelujen koordinoinnissa. Mukana olleet alueet olivat Kajaani (Kainuu), Jyväskylä ja Kuopio (Keski-Suomi) sekä Turku (Varsinais-Suomi).

PAKU-hankkeen loppuraportti

ETU-hanke (2013-2016)

ETU-hankkeessa edistettiin ja tuettiin vammaisten, maahanmuuttajataustaisten lasten ja heidän perheiden kokonaisvaltaista kotoutumista. Hankkeessa saatiin tietoa, millaisena suomalainen palvelujärjestelmä ja  toimenpiteet näyttäytyvät maahanmuuttajaperheelle, jossa on vammainen lapsi.

ETU-loppuraportti

Erilainen, mutta niin samanlainen (2015-2016)

Erilainen, mutta niin samanlainen -hanke edisti yhdenvertaisuutta sarjakuvien avulla. Sarjakuvapajaohjaajiksi koulutetut vammaiset nuoret järjestivät sarjakuvapajoja kouluissa, oppilaitoksissa ja nuorten tapahtumissa haastaen osallistujia pohtimaan erilaisuutta ja yhdenvertaisuutta.