keskiviikko, 03. huhtikuuta, 2019 klo 09:00

Vaikuttavaa järjestötoimintaa!
Miniseminaari järjestötoiminnan vaikuttavuuden arvioinnista

– Case RATKO: Kannattiko työllistymisen kehittäminen?

Järjestötoiminnankin pitäisi olla vaikuttavaa. Julkisen rahan käytön tulisi olla kohderyhmän näkökulmasta tehokasta ja hyödyllistä sekä viedä eteenpäin järjestön omaa toimintaa. Kuinka tällaista kehittämistoimintaa voi mielekkäällä ja järkevällä tavalla mitata ja arvioida?

Tutkija Juha Klemelä arvioi Vamlasissa työnantajalähtöiseen työllistymiseen kehitetyn RATKO-mallin tuloksellisuutta SROI-menetelmällä. Ratko on työnmuotoilunmenetelmä, jolla voidaan kehittää työpaikan toimintakulttuuria ja johtamista kaikkia työntekijöitä tukeviksi. Menetelmää voi hyödyntää rekrytoinneissa sekä työssä jaksamisen ja työhön paluun ratkaisuissa.

Social Return on Investment -menetelmä puolestaan yhdistää arviointitutkimuksen, sosiaalisen tilinpidon sekä kustannus-hyötyanalyysin elementtejä. Sen avulla yleishyödyllisen toiminnan vaikuttavuutta voidaan arvioida rahallisena hyötynä.

Tervetuloa seminaariin kuulemaan, kannattiko RATKO-prosessiin ja menetelmään satsata ja mitä me itse prosessista opimme.
RATKOa esittelemässä hankkeen kehittäjä Pauli Leinonen.

Järjestötoiminnan vaikuttavuudesta näkemyksensä antaa myös TOIMIn projektipäällikkö Liisa Heinämäki Valtioneuvoston kansliasta.
Lopussa keskustelua.

Ilmoittautuminen 19.3. mennessä aamupalatarjoilujen vuoksi.

Paikka: Sosten koulutustila Purje, Yliopistonkatu 5, 6. krs.

Aika: 3.4.2019 klo 9 -12

Seminaarin ohjelma

9.00-9.30 aamukahvit
9.30 Säätiön toiminnanjohtajan intro. Pauliina Lampinen
9.45-10.30 Järjestöt osana yhteiskuntaa – mittaamaton arvo? Liisa Heinämäki, KT, YTT, Projektipäällikkö, Perusturvan ja toimeliaisuuden kokonaisuudistus TOIMI, Valtioneuvoston kanslia.
10.30 Mikä Ratko- hanke? Pauli Leinonen, Vamlas
10.45- 11.30 Ratko-työnmuotoilumenetelmän yhteiskunnalliset hyödyt SROI-analyysissa. Juha Klemelä, VTM, tutkija
11.30- 12.00 Kysymyksiä ja loppukeskustelu

 

 

Jaa tämä: