Aihe: Työelämä, Yleiset

Vamlas on uudistanut IMBA arviointilomaketta ja Melba-käyttökoulutusta selvitystutkimuksista saadun tiedon pohjalta. Uuden IMBA-arviointilomakkeen tarkoitus on keventää ja nopeuttaa arviointia. Koulutus sisältää verkko-ohjausta ja Moodle-alustan käytön. Uudistuksen tavoitteena on lisätä ja helpottaa välineen käyttöä, sekä taata laadukkaan ja luotettavan työn vaativuuden ja henkilön taitojen yhdistävän arvioinnin.

IMBA

Normaalin laajan IMBAn rinnalle on tullut suppealomake. Laajassa arviointilomakkeessa pääkohtia on 8 ja 143 yksittäistä määrettä. Uudessa lomakkeessa pääkohtia on 5 ja 25 yksittäistä määrettä. Suppealla IMBA-arvioinnilla saadaan riittävä tieto työn vaativuudesta ja henkilön fyysisistä taidoista. Tarvittaessa arvioinnin tueksi avataan laajan lomakkeen yksityiskohtaisia määreitä suppean rinnalle sekä huomioidaan ympäristön olosuhteet, työturvallisuus ja työnjärjestelyt.

Kuka voi käyttää? Suppeaa IMBA-lomaketta voi käyttää IMBA-koulutuksen hyväksytysti suorittaneet.
Voit tilata IMBA-suppealomaketta: Outi Heino outi.heino@vamlas.fi Puh. 044 704 7676

Seuraava IMBA-koulutus järjestetään Helsingissä 3.4.2019.

Lisätietoja: Pauli Leinonen pauli.leinonen@vamlas.fi Puh. 044 734 5845

Melba

Koulutukseen lisättiin määreiden pohdintaa ja analysointia, erityisesti toisiaan lähellä olevien määreiden erottelua ja myös arvioinnin pohjana olevan skaala-asteikon käyttöharjoituksia lisättiin.

Seuraava Melba-koulutus järjestetään Helsingissä 27.3.2019.

Lisätietoja: Pauli Leinonen pauli.leinonen@vamlas.fi Puh. 044 734 5845

Jaa tämä: